6. Kryteria zaliczenia ćwiczeń

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na ostatnich zajęciach. Składa się z testu jednokrotnego wyboru oraz sprawdzianu praktycznego (rozwiązywanie zadania). Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że zaliczenie odbędzie się z wykorzystaniem formularza na stronie www. Podczas zaliczenia można korzystać z notatek, literatury, Internetu (oprócz komunikatorów). Zabronione jest komunikowanie się z kimkolwiek w jakikolwiek sposób z wyłączeniem prowadzącego. Zdający pozna ocenę od razu po zakończeniu sprawdzianu. Będzie ona wyświetlona na ekranie monitora. Każdy student ma prawo podejść do zaliczenia dwukrotnie (za pierwszym razem nie wpisuję - na prośbę studenta - oceny do karty). Drugi termin zaliczenia ustalam ze starostą grupy.

Test – maksymalna liczba punktów do zdobycia: 50.

Sprawdzian praktyczny – maksymalna liczba punktów do zdobycia: 50.

Ocena końcowa wynika z następujących przedziałów punktowych:

  • 91 p. – 100 p. –> bdb (5,0)
  • 81 p. – 90 p. –> +db (4,5)
  • 71 p. – 80 p. –> db (4,0)
  • 61 p. – 70 p. –> +dst (3,5)
  • 51 p. – 60 p. –> dst (3,0)
  • 0 p. – 50 p. –> ndst (2,0)

Obecnośc na zajęciach to dodatkowe dwa punkty. Za wszystkie obecności można uzyskać dodatkowe 10 punktów (pięć spotkań * 2 punkty). 100% frekwencja może podnieść ocenę o 0,5.

Życzę powodzenia