2. Podstawowe pojęcia

Zagadnienia obejmujące zakres materiału do zaliczenia:

 • Mteriał badań - rozdzaje, sposoby zliczania;
 • Cechy statystyczne - definicje, podział;
 • Szeregi statystyczne - definicja, rodzaje;
  • liczebność klas;
  • rozpiętość przedziałów;
  • granice klas;
  • wskaźnik struktury;
  • dystrybuanta empiryczna;
 • Miary położenia - podział;
  • średnia arytmetyczna;
  • średnia harmoniczna;
  • średnia geometryczna;
  • modalna;
  • kwartyl pierwszy;
  • kwartyl drugi;
  • kwartyl trzeci;
  • decyle;
 • Miary zmienności - podział;
  • odchylenie przeciętne;
  • wariancja;
  • odchylenie standardowe;
  • obszar zmienności;
  • rozstęp;