6.2. Wprowadzanie danych do tabeli

Do tabeli "owoc" bazy danych "plody_rolne" wprowadzimy dane przedstawione w poniższej tabeli:

Nazwa Ilość
jabłka 1020
pomarańcze 3329
banany 8582
gruszki 235Listing 6.2.1.

Po każdym poleceniu zakończonym średnikiem należy wcisnąć klawisz ENTER

INSERT INTO owoc VALUES ('jabłka', '1020');
INSERT INTO owoc VALUES ('pomarańcze', '3329');
INSERT INTO owoc VALUES ('banany', '8582');
INSERT INTO owoc VALUES ('gruszki', '235');

Listing 6.2.2.

Aby zobaczyć zawartość tabeli należy użyć polecenia:

SELECT * FROM owoc;

Efekt poprawnie użytych poleceń:

Listing 6.2.3.

Pojawił sie problem z wyświetlaniem polskich znaków. W celu zmiany ustawienia kodowania bazy należy użyć następujących poleceń:

--Zmiana kodowania bazy
ALTER DATABASE `plody_rolne` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE 
utf8_unicode_ci;

--Zmiana kodowania tabeli
ALTER TABLE `owoc` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE 
utf8_unicode_ci;

--Zmiana kodowania kolumny
ALTER TABLE `owoc` CHANGE `nazwa` `nazwa` VARCHAR(20) 
CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

Zmiana kodowania nie zmieniła sposobu wyświetlania już zapisanych danych. Dopiero kolejne dodawanie danych przyniesie pożądany skutek.


Tak wyglądają nowo dopisane dane: