6.10. Dodawanie danych do bazy za pomocą formularza.

Listing 6.10.1.

<HTML>
  <HEAD>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <TITLE>
      Wprowadzanie nowych danych do bazy za pomocą formularza
    </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <CENTER>
      <H1>Wprowadzanie nowych danych do bazy za pomocą formularza</H1>
      <?php
			if ($_REQUEST["Przycisk"]=="Zapisz"){
			echo
			zapisz();
			} else if ($_REQUEST["Przycisk"]=="Anuluj"){
			anuluj();
			} else {
					echo"<form action=\"$_SERVER[PHP_SELF]\" method=\"post\">
					<BR /><BR />
					<table style=\" margin:auto; width: 380px;\">
					<tr>
						<td style=\"text-align:right\">Imię:</td>
						<td style=\"text-align:left\"><input type=\"text\" name=\"imie\" value=\"\" size=\"30\"/></td>
					</tr>
					<tr>
						<td style=\"text-align:right\">Nazwisko:</td>
						<td style=\"text-align:left\"><input type=\"text\" name=\"nazwisko\" value=\"\" size=\"30\"/></td>
					</tr>
					<tr>
						<td style=\"text-align:right\">Miejscowość:</td>
						<td style=\"text-align:left\"><input type=\"text\" name=\"miejscowosc\" value=\"\" size=\"30\"/></td>
					</tr>
					</table>
					<br><br>
					<input type=\"submit\" name=\"Przycisk\" value=\"Zapisz\" /> <input type=\"submit\" name=\"Przycisk\" value=\"Anuluj\" /> <input type=\"reset\" value=\"Wyczyść\" />
					</form><BR /><BR />";
				}
      ?>
    </CENTER>
  </BODY>
</HTML>
<?php
function zapisz() 
{
	$imie = $_POST['imie'];
	$nazwisko = $_POST['nazwisko'];
	$miejscowosc = $_POST['miejscowosc'];
	
	if (empty($imie)){
						echo $out='<h4>Uzupełnij pole: "Imię". <a href="mysql_form_insert.php">wróć</a></h4>';
						} 
	else if (empty($nazwisko)){
						echo $out='<h4>Uzupełnij pole: "Nazwisko". <a href="mysql_form_insert.php">wróć</a></h4>';
						}
	else if (empty($miejscowosc)){
						echo $out='<h4>Uzupełnij pole: "Miejscowość". <a href="mysql_form_insert.php">wróć</a></h4>';
						}
	else{
			$connection = mysql_connect("localhost","root","")
				or die ("Nie można połączyć się z serwerem");
			$db = mysql_select_db("ksiegarnia", $connection) 
				or die ("Nie można wybrać bazy danych");
			mysql_query("SET NAMES 'utf8'");	//ustawienie polskich znaków
			$query = "INSERT INTO klienci (imie, nazwisko, miejscowosc) VALUES('$imie', '$nazwisko', '$miejscowosc')";
			$result = mysql_query($query)
				or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się: ". mysql_error());
			$query1 = "SELECT * FROM klienci";
			$result1 = mysql_query($query1)
				or die("Wykonanie zapytania 1 nie powiodło się: ". mysql_error());
			echo "<TABLE BORDER='1'>";
			echo "<TR>";
			echo "<TH>L.p.</TH><TH>Imię</TH><TH>Nazwisko</TH><TH>Miejscowość</TH>";
			echo "</TR>";
			$i=1;
			while ($row = mysql_fetch_array($result1))
			{
				echo "<TR>";
				echo "<TD>", $i, "</TD>
					 <TD>", $row['imie'], "</TD>
					 <TD>", $row['nazwisko'], "</TD>
					 <TD>", $row['miejscowosc'], "</TD>";
				echo "</TR>";
			$i++;
			}
			echo "</TABLE><BR /><BR />";
			mysql_close($connection);
		}
}

function anuluj() {
echo "<CENTER><H2>Opracja zapisau danych do bazy została anulowana.</H2></CENTER>";
}
?>