6.1. Tworzenie bazy danych

Pierwszą bazę utworzymy za pomocą konsoli.

Uruchomienie konsoli MySQL:Pierwszy monit o hasło do serwera:Uruchomiona konsola, gotowa do działania:


Listing 6.1.1.

Polecenie do tworzenia bazy danych:

CREATE DATABASE plody_rolne;

Listing 6.1.2.

Aby utworzona baza stała się domyślna należy wprowadzić polecenie:

USE plody_rolne;

Listing 6.1.3.

Do sprawdzenia czy baza zawiera jakieś tabele służy polecenie:

SHOW TABLES;

Listing 6.1.4.

Tworzenie tabeli "owoc" z polami "nazwa" i "ilość":

CREATE TABLE owoc (nazwa VARCHAR(20), ilosc VARCHAR(20));

Typy danych stosowanych w bazie można znaleźć min. na stronie webmaster firmy HELIONWszystkie wykonane polecenia widoczne w konsoli. Aby skończyć sesję należy użyć polecenia "quit".