1. Przetwarzanie empirycznych danych pedagogicznych

Witam studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika. W tym miejscu znajdą Państwo informacje oraz materiały dotyczące przedmiotu "Przetwarzanie empirycznych danych pedagogicznych".

Badania, z którymi styka się pedagog mają między innymi charakter ilościowy. W badaniach masowych powstaje konieczność przedstawienia, interpretowania dużej ilości danych. Z takim problemem spotykają się również autorzy prac magisterskich. Wtedy z pomocą przychodzi statystyka, stwarzając możliwość dokonania pełnej charakterystyki interesujących nas zjawisk.

Często dane takie przedstawiane są jedynie w postaci wyliczanych odsetek. W wielu przypadkach taka interpretacja jest wystarczająca, lecz stosując odpowiednie metody statystyczne można dojść do bardziej ciekawych i przekonujących wniosków.**W. Dutkiewicz, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2001, s. 105.