5.9. Instrukcja elseif

Składnia:

if (wyrażenie1)
instrukcja 1

elseif (wyrażenie2)
instrukcja 2

elseif (wyrażenie3)
instrukcja 3
.
.
.

else
instrukcja n

Listing 5.9.1.

<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<TITLE>Zastosowanie instrukcji else</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Zastosowanie instrukcji else</H1>
    <?php
      $wynik= 88;
      if ($wynik > 90) {
        echo "Zdałeś na ocenę 5";
      }
			elseif ($wynik > 80){
				echo "Zdałeś na ocenę 4";
			}
			elseif ($wynik > 70){
				echo "Zdałeś na ocenę 3";
			}
			elseif ($wynik > 60){
				echo "Zdałeś na ocenę 2";
			}
			else{
				echo "Niestety oblałeś";
			}
    ?>
  </BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu