5.8. Instrukcja else

Składnia:

if (wyrażenie)
instrukcja 1

else
instrukcja 2

W tym przypadku również wyrażenie przyjmuje wartość typu boolean TRUE lub False. Jeżeli wyrażenie ma wartość TRUE, wykonywana jest instrukcja 1. Jeżeli wyrażenie ma wartość FALSE wykonywana jest instrukcja 2.

Listing 5.8.1.

<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<TITLE>Zastosowanie instrukcji else</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Zastosowanie instrukcji else</H1>
    <?php
      $wynik= 88;
      if ($wynik > 50) {
        echo "Gratulacje! Zdałeś!";
      }
			else {
				echo "Niestety oblałeś";
			}
    ?>
  </BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu