5.7. Instrukcja if

Składnia:

if (wyrażenie)
instrukcja

W tym przypadku wyrażenie przyjmuje wartość typu boolean TRUE lub False. Jeżeli wyrażenie ma wartość TRUE, wykonywana jest instrukcja. Jeżeli wyrażenie ma wartość FALSE instrukcja nie jest wykonywana.

Listing 5.7.1.

<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<TITLE>Zastosowanie instrukcji if</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Zastosowanie instrukcji if</H1>
    <?php
      $minuty= 4;
      if ($minuty > 3) {
        echo "Twój czas skończył się!<BR>";
        echo "Odłóż słuchawkę.";
        $rozlaczenie = TRUE;
      }
    ?>
  </BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu