5.5. Stałe

Listing 5.5.1.

<HTML>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <HEAD>
    <TITLE>
      Zastosowanie stałych w PHP
    </TITLE>
  </HEAD>
    <BODY>
      <H1>
        Zastosowanie stałych w PHP
      </H1>
      <?php
        define("pi", 3.1415926535);
        echo "Stała pi ma wartość " , pi, "<BR>"
      ?>
    </BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu

Jako stałych nie można używać nazw zarezerwowanych dla słów kluczowych w PHP. Poniżej link do wykazu takich słów przedstawionych w dokumentacji PHP:
http://php.net/manual/en/reserved.php