5.4. Zmienne

Listing 5.4.1.

<?php
	echo "Mam ",1+2+3," pomidorów";
?>
Mam 6 pomidorów

Listing 5.4.2.

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>
      Przypisywanie wartości do zmiennych
    </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>
      Przypisywanie wartości do zmiennych
    </H1>
    <?php
      echo "Ustawiamy liczbę jabłek na 1.<BR>";

      $apples = 1;

      echo "Liczba jabłek wynosi: ", $apples, "<BR>";

      echo "Dodajemy 3 jabłka.<BR>";

      $apples = $apples + 3;

      echo "Liczba jabłek wynosi teraz: ". $apples, "<BR>";
    ?>
  </BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu

Interpolacja zmiennych w ciągu znaków.

Listing 5.4.3.

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>
       Interpolacja zmiennych
    </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>
      Interpolacja zmiennych
    </H1>
    <?php
      echo "Ustawiamy liczbę jabłek na 1.<BR>";

      $apples = 1;
      echo "Liczba jabłek wynosi: $apples <BR>";
      echo "Dodajemy 3 jabłka.<BR>";
      $apples = $apples + 3;
      echo "Liczba jabłek wynosi teraz: $apples <BR>";
     ?>
  </BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu