5.2. Wyświetlanie tekstu

Listing 5.2.1.

<HTML>
  <HEAD>
	
    <TITLE>
      Zastosowanie instrukcji echo
    </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    

Wyświetlenie jakiegoś tekstu:

<?php echo "Witajcie w krainie PHP."; ?>

Wyświetlenie dodatkowego tekstu:

<?php echo "Jeszcze raz witajcie w krainie PHP!"; ?> </BODY> </HTML>

A tak wygląda efekt działania tego skryptu

Różne sposoby wyświetlania tekstu oraz efekty ich działania:

Listing 5.2.2.

<?php
	echo "Ten tekst
	obejmuje
	wiele
	wierszy";
?>
Ten tekst obejmuje wiele wierszy

Listing 5.2.3.

<?php
	echo "Ten tekst
obejmuje
wiele
wierszy"; ?>
Ten tekst
obejmuje
wiele
wierszy

Listing 5.2.4.

<HTML>
  <HEAD>
	
    <TITLE>
      Wyświetlanie dokumentów wstawianych
    </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    

Wyświetlanie dokumentów wstawianych

<?php echo <<<END W tym przykładzie zastosowano składnię „dokumentów wstawianych” w celu wyświetlenia tekstu do momentu napotkania znacznika końca. END; ?>

</BODY> </HTML>

Efekt działania tego skryptu