5.15. Formularze

Listing 5.15.1. Plik form1.php

<HTML>
	<HEAD>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
		<title>Formularz</title>
	</HEAD>
		<?php
		 // Funkcja wyświetlająca formularz
		 function formularz() {
			?>

			<form action="form2.php" method="post">
			<div>
			Imię:<br />
			<input name="imie" value="" /><br />
			Nazwisko:<br />
			<input name="nazwisko" value="" /><br />
			Zawód:<br />
			<input name="zawod" value="" /><br />
			Adres e-mail:<br />
			<input name="email" value="" /><br />
			<input type="checkbox" name="mailing" value="checked" />Chcę otrzymywać informacje handlowe<br /><br />
			<input type="submit" value="Wyślij" name="submit"/>
			</div>
			</form>
		
			<?php
		 }
		?>
<BODY>
		<?php
		 formularz();
		?>
</BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu


Listing 5.15.2. Plik form2.php

<HTML>
<HEAD>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <title>Zgłoszenie</title>
</HEAD>
<BODY>
<?php
 if (isset($_POST["submit"])) {
 // Zostaliśmy przekierowani na stronę z formularza
 // - sprawdzamy, czy wszystkie pola zostały wypełnione
  if (empty($_POST["imie"]) ||
    empty($_POST["nazwisko"]) ||
    empty($_POST["zawod"]) || empty($_POST["email"])) {
   echo "<p style=\"color:red\">Musisz wypełnić wszystkie pola!</p>";
   echo "<p><a href=\"form1.php\">Powrót do formularza</a></p>";
  } else {
   ?>
   <h3>Dziękujemy za zgłoszenie!</h3>
   <p>Twoje dane:</p>
   <ul>
   <li>Imię: <b><?= trim($_POST["imie"]); ?></b></li>
   <li>Nazwisko: <b><?= trim($_POST["nazwisko"]); ?></b></li>
   <li>Zawód: <b><?= trim($_POST["zawod"]); ?></b></li>
   <li>Adres email: <b><?= trim($_POST["email"]); ?></b></li>
   <?php
   if (isset($_POST["mailing"]))
    echo "<li>Chcesz otrzymywać informacje handlowe.</li>";
   else
    echo "<li>Nie chcesz otrzymywać informacji handlowych.</li>";
   ?>
   </ul>
   <?php
  }
 } else {
  // Jeśli użytkownik dostał się na tę stronę w sposób inny niż przez formularz
  // zostaje przekierowany do formularza zgłoszenia
  header("Location: form1.php");
 }
?>
</BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu