5.14. Pliki włączane

Listing 5.14.1. Plik włączany constants.inc

<?php
define("pi", 3.14159);
define("e", 2.71828);
?>

Listing 5.14.2.

<HTML>
  <HEAD>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<TITLE>Wykorzystanie plików włączanych </TITLE></HEAD>
  <BODY>
    <H1>Wykorzystanie plików włączanych</H1>
    <?php
      echo "Włączenie pliku constants.inc....<BR>";
      include("constants.inc");
      echo "Wartość stałej pi wynosi: ", pi, "<BR>";
      echo "Wartość stałej e wynosi:", e, "<BR>";
    ?>
  </BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu


Listing 5.14.3. Plik włączany zawierający definicję funkcji, function.inc

<?php
  function included_function() {
    echo "Pozdrowienia z funkcji włączanej!<BR>";
  }
?>

Listing 5.14.4.

<HTML>
  <HEAD>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<TITLE>Wykorzystanie plików włączanych </TITLE></HEAD>
  <BODY>
    <H1>Wykorzystanie plików włączanych</H1>
    <?php
      echo "Włączanie pliku function.inc....<BR>";
      include("function.inc");
      included_function();
  ?>
  </BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu