5.13. Funkcje

Składnia:

function nazwa_funkcji([lista_argumentów...])
{
[instrukcje;]
[
return wynik;]
}

Listing 5.13.1.

<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<TITLE>Zastosowanie funkcji do tworzenia paska nawigacji</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Zastosowanie funkcji do utworzenia paska nawigacji</H1>
  <?php
    echo "<H3>Witam na mojej stronie WWW!</H3>";
    echo "<br>";
    echo "Jak ci się podoba?";
    echo "<br>";
    echo "<br>";
    nav_bar();
    function nav_bar()
    {
      echo "<hr>";;
      echo "<center>";
      echo "<a href='home.html'>Strona główna</a>   ";
      echo "<a href='map.html'>Mapa witryny</a>   ";
      echo "<a href='help.html'>Pomoc</a>";
      echo "</center>";
     }
   ?>
  </BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu


Listing 5.13.2.

<HTML>
  <HEAD>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <TITLE>Przekazywanie danych w celu spersonalizowania paska nawigacji</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Przekazywanie danych w celu spersonalizowania paska nawigacji</H1>
    <?php
      echo "<H3>Witam na mojej stronie WWW!</H3>";
      echo "<br>";
      echo "Jak ci się podoba?";
      echo "<br><br>";
      nav_bar("SuperFirma sp. z.o.o.", "&copy; 2014");

      function nav_bar($text, $copyright)
      {
        echo "<hr>";
        echo "<center>";
        echo "<a href='home.html'>Strona główna</a>   ";
        echo "<a href='map.html'>Mapa witryny</a>   ";
        echo "<a href='help.html'>Pomoc</a>";
        echo "<hr>";
        echo "<FONT SIZE='3'><I>$text</I></FONT>";
        echo "<BR><FONT SIZE='3'><I>$copyright</I></FONT>";
        echo "</center>";
      }
    ?>
  </BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu