5.12. Pętla while

Składnia:

while (wyrażenie1) instrukcja

Listing 5.12.1.

<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<TITLE>
      Zastosowanie pętli while
    </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>
      Zastosowanie pętli while 
    </H1>
    <?php
      $value =1;
      while ($value < 10){
        echo "Nowa wartość:", $value, "<BR>";
        $value *=2;
      }
     ?>
  </BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu