5.11. Pętla for

Składnia:

for (wyrażenie1; wyrażenie2; wyrażenie3) instrukcja

Listing 5.11.1.

<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<TITLE>
      Zastosowanie pętli for 
    </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>
      Zastosowanie pętli for
    </H1>
    <?php
      for ($licznik = 1; $licznik <= 5; $licznik++) {
        echo "Zamierzam wyświetlić ten tekst pięć razy.<BR>";
      }
    ?>
  </BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu