5.10. Instrukcja switch

Listing 5.10.1.

<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<TITLE>
      Zastosowanie instrukcji switch
    </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>
      Zastosowanie instrukcji switch
    </H1>
    <?php
       $temperature=24;
       switch ($temperature) {
         case 20:
         case 21:
         case 22:
           echo "Przyjemna pogoda.";
           break;
         case 23:
         case 24:
         case 25:
           echo "W dalszym ciągu przyjemna pogoda.";
           break;
         case 26:
         case 27:
         case 28:
           echo "Robi się coraz cieplej.";
           break;
         default:
           echo "Temperatura poza zakresem.";
       }
     ?>
  </BODY>
</HTML>

Tak wygląda efekt działania powyższego skryptu