5.1. Łączenie HTML i PHP

Listing 5.1.1.

<HTML>
	<HEAD>
			<TITLE>
				Łączenie HTHL i PHP!
			</TITLE>
	</HEAD>
    <BODY>
			

Łączenie HTHL i PHP!

<?php echo "Tekst wyświetlony za pomocą skryptu PHP"; ?> </BODY> </HTML>

A tak wygląda efekt działania tego skryptu