5. Język PHP

PHP jest systemem oraz językiem programowania przeznaczonym do tworzenia i generowania dynamicznych stron WWW, coraz częściej nazywanych po prostu aplikacjami WWW.Tradycja nakazuje, aby szablony stron WWW z osadzonym kodem PHP nazywać skryptami.

Kiedy klient (przeglądarka) zażąda od serwera strony, która ma zostać wygenerowana na podstawie skryptu PHP, serwer pobiera z dysku (lub pamięci) plik zawierający żądany skrypt i przekazuje go interpreterowi PHP (interpreter zwany jest także czasem aparatem wykonawczym). Interpreter PHP odnajduje wewnątrz skryptu kod PHP i stara się go wykonać. Jeżeli kod nie zawiera żadnego błędu i interpreter jest w stanie go wykonać bez żadnych problemów, serwer WWW trzymuje z powrotem przygotowany kod — tym razem w języku (X)HTML, gotowy do wysłania do przeglądarki. Proces ten pokazany został na rysunkuPrzetwarzanie skryptów PHP (1 — żądanie strony WWW generowanej dynamicznie, 2, 3 — pobranie pliku strony z dysku, 4 — jeżeli plik zawiera skrypt PHP, serwer przekazuje go interpreterowi PHP, 5 — interpreter, po wykonaniu kodu PHP, przekazuje serwerowi wygenerowaną stronę WWW, 6 — serwer przekazuje klientowi gotową stronę WWW)