5. Literatura do przedmiotu

  1. W. Dutkiewicz, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wydawnictwo Stachurski, Kielce 2001.
  2. G. A. Ferguson, Y. Takane, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
  3. S. Juszczyk, Statystyka dla pedagogów: zarys wykładu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
  4. J. D. Łaniec, Elementy statystyki dla pedagogów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1999.
  5. A. Zglińska-Pietrzak, B. Dembowska, M. Lorencka, Podstawy statystyki dla pedagogów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2002.